BẢO HÀNH:

MỤC ĐÍCH, CÔNG VIỆC BẢO HÀNH

- Theo dõi quá trình hoạt động của website. Tiến hành hiệu chỉnh nếu có lỗi xảy ra.
- Nâng cấp các phiên bản hệ thống đảm bảo hệ thống vận hành nhanh, ổn định. Quý khách không phải trả thêm bất kì chi phí nào đối với các phiên bản nâng cấp của chúng tôi.

THỜI GIAN BẢO HÀNH:

- Website được bảo hành miễn phí trong suốt quá trình sử dụng theo hợp đồng đăng ký dịch vụ.
- Khi có lỗi xảy ra chúng tôi có trách nhiệm khắc phục với thời gian chậm nhất là 12h.
Go Top