HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Khi đăng ký dịch vụ, email ghi thông tin đăng ký sẽ được gửi đến quý khách. Email sẽ ghi thông tin đường dẫn đăng nhập hệ thống quản trị website.
Sau khi đăng nhập hệ thống quý khách có thể xem và download tài liệu hướng dẫn sử dụng của chúng tôi.
Mọi thắc mắc sử dụng vui lòng gọi số Chăm Sóc Khách Hàng: 0437.505.142

Go Top